Geluidscabines

Steeds vaker worden normen en milieueisen aangescherpt. Hoewel onze machineparken in vergelijking met vroeger steeds ëstillerí worden neemt dus toch de noodzaak tot aanpassingen toe. Daarnaast is het zo dat meer geluisterd wordt naar de arbeiders, uw produktiekapitaal. Indien zij slechter gaan functioneren als gevolg van geluidsoverlast gaat dit dus ten koste van de omzet. Hiervoor bieden wij de oplossing. JepAir produceert geluidsisolerende cabines of omkastingen op maat. Na een onderzoek ter plaatse wordt op basis van de gemeten geluidswaarden een toegepast systeem gemaakt. Op deze manier maken wij een flexibele constructie die gemakkelijk ter plaatse te monteren is. Deze zijn later ook eenvoudig uit te breiden. De cabines worden volledig op uw wensen afgestemd. Denkt u aan: Met of zonder ramen, Geluidsisolerend glas, In- en/of uitvoerkokers (met of zonder slabben), Roosters of akoestische dempers voor de luchttoevoer, enz.